Contact

Use the form on the right to contact or send e-mail to info(a t)petrikumela.com

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Calendar


Nov
6
7:00 PM19:00

Nyrjähtänyt kitara / Classically Twisted Guitar

28.11. Nyrjähtänyt kitara / Classically Twisted Guitar

Musiikkitalo, Camerata

https://www.musiikkitalo.fi/en/content/petri-kumela-classically-twisted-guitar

Huippukitaristi Petri Kumela venyttää klassisen kitarakonsertin rajoja. Erikoisia soittimia ja uudet teokset Sebastian Hilliltä ja Perttu Haapaselta.

Petri Kumelan konsertissa klassinen kitara harhautuu sivuun perinteisiltä poluiltaan kahden erikoisrakenteisen kitaran ja kahden kantaesityksen houkuttelemana.

Uusi ja vanha yhdistyvät monella tasolla, kun Sebastian Hillin ”The Tempered Suite” päivittää barokin tanssisarjan nykyaikaan, niin tanssivalintojen, musiikillisen kielen kuin virityksenkin suhteen. Teoksessa käytetään mikrotonaalista kitaraa, jonka portaattomasti siirreltävät nauhat mahdollistavat erkaantumisen tasavireisyydestä barokin temperointeja kohti ja ohi.

Perttu Haapasen uudessa teoksessa perinteinen soitinrakennus ja uusin teknologia kohtaavat Haapasen musiikillisessa peilisalissa. Teos koostuu sävelletystä ja improvisoidusta materiaalista ja on etappi kohti Haapasen, Kumelan ja nukketeatteritaiteilija Alma Rajalan tulevaa isompaa esityskokonaisuutta. Se esitetään ns. aktiiviakustisella kitaralla, jota Kumela on ollut mukana kehittämässä Suomen Akatemian tutkijan Otso Lähdeojan johtamassa yhteispohjoismaisessa projektissa. Siinä klassisen konserttikitaran sisälle on asennettu mikrofoneja ja aktuaattoreita, jolloin se toimii edelleen akustisena konserttisoittimena, mutta laajennetuin ominaisuuksin. Kytkemällä kitara tietokoneeseen sen ääntä pystytään käsittelemään ja muuntamaan rajattomasti, mutta kaikki kuuluu edelleen kitaran sisältä kuin tavallisestikin soittaessa, ilman ylimääräisiä kaiuttimia.

Live-elektroniikkaa hoitaa säveltäjä Haapanen itse ja konsertissa vierailee nukketeatteritaiteilija Alma Rajala.

————

Top guitarist Petri Kumela stretches the idea of a classical guitar recital with two specially constructed guitar and two world premieres.

In the recital of Petri Kumela classical guitar strays from its beaten paths to uncharted territories, tempted by two specially constructed guitar and two world premieres.

New and old intertwine on many levels in ”The Tempered Suite” by Sebastian Hilli. It updates the baroque dance suite not only by its musical language, but also in the selection of dances and the tuning of the instrument. It is played on a microtonal guitar that has individually movable frets for each string, which enables moving towards (and past) the temperaments of the baroque.

In the new work by Perttu Haapanen the traditional craftmanship of instrument construction and the latest technology meet in a musical house of mirrors. The piece consists of composed and improvisational material and is a stop on the road to a larger staged work by Haapanen, Kumela and puppet theatre artist Alma Rajala. It is performed on a so-called active acoustic guitar that Kumela has been involved in developing as a part of an inter-nordic research team led by Otso Lähdeoja from the Finnish Academy. Inside of a classical concert guitar are installed microphones and actuators, which don´t affect the acoustical properties of the guitar, but give it extra properties. By connecting the guitar to a computer its sound can be processed and manipulated almost without limits, but the sounds still come from the guitar, without additional speakers.

Live electronics will be handled by the composer Haapanen and puppet theatre artist Alma Rajala will appear as a guest in the concert.

View Event →
Oct
29
to Nov 5

Japan Tour

28.10. Hiroshima City Higashi Civic Culture Center
Solo Recital

30.10. Sapporo, Lutheran hall
1.11. Tokio, Suginami-hall

Petri Kumela, guitar
Yukari Komagamine, mezzo soprano
Emiko Mizuki, piano


4.11. Kawasaki, Kawasaki Noh Theater
"Crossing vol.3”, curated by composer Ichiro Hirano
Petri Kumela, guitar
Janne Tateno, violin
Masumi Yoshikawa, soprano

 

View Event →